MAI TAI

519,00
two types of rum - orange liqueur - almond - lime